Honeysuckle rose – още един запис за бъдещият компакт диск

Honeysuckle rose – още един запис за бъдещият компакт диск

Поредната пиеса, която ще влезе в моя компакт диск е „Honeysuckle rose“. Тя е написана от Фатс Уолър с текст на Анди Разат и записана през 1934 година. През 1999 година тя е включена в Grammy Hall of Fame. Композиторът