Подготовка за микса

Следващите редове са важни, така че е добре да ги прочетете внимателно. Ако има нещо неясно, не се притеснявайте да зададете Вашите въпроси. Подготовката на файловете, преди да ги изпратите, е важна и може да спести както време, така и

Преди микса

От суров микс до краен продукт За да бъде процесът безпроблемен, би било добре да се запознаете със следващите няколко стъпки. Те са свързани с техническата част на Вашия запис, така че осмислянето им би улеснило и ускорила значително проекта.